Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Her i Børnehuset Blåkilde mener vi, at genkendelighed og struktur danner det bedste grundlag for tryghed, læring og udvikling for børnene.

Læring foregår overalt i hverdagen - i hverdagens rutiner, i planlagte pædagogiske aktiviteter, på egen hånd, i den frie leg og i fællesskabet med andre.

De voksne leder, støtter og inspirer til læring. For os har børnene forskellige forudsætninger - de lærer på forskellige måder.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg