Om os

Velkommen til Børnehuset Blåkilde.

Vi ønsker at skabe rammer, som giver det enkelte barn mulighed for at udvikle sig til at blive et harmonisk og selvstændigt individ, der evner at begå sig blandt andre mennesker.

Børnehuset Blåkilde er en daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Den er beliggende lige bag Blåkildecentret i Taastrup. Vi er normeret til 44 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 7 stuer: fire vuggestuegrupper for de 0-3 årige, to børnehavegrupper for de 3-4 årige og en børnehavegruppe for de kommende skolebørn, 5-6 år. Grupperne er fordelt i to huse, sådan at vuggestuegrupperne er i det ene hus og børnehavegrupperne er i det andet hus. Mellem de to huse ligger vores legepladser. De grænser op til hinanden, og der er låger imellem, så vi nemt kan besøge hinanden. Vi har et tæt samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven, og vi forsøger at skabe en glidende overgang heri mellem, blandt andet ved fælles aktiviteter med de ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn samt besøg i børnehaven med barnets faste voksne inden børnehavestart.

I Høje-Taastrup Kommune er dagtilbuddet sat sammen i klynger på cirka tre. Institutionerne i klyngen samarbejder om fælles økonomi,  har fælles ledelsesansvar, bestyrelse, MED-udvalg med videre.

Vi er i klynge med Daginstitution Kildehuset og Børnehuset Kastanjely. Vi ligger forholdsvis tæt på hinanden og har et tæt samarbejde. Vi har også nogle fælles arrangementer for børnene et par gange om året.

Vi lægger vægt på et aktivt udeliv, og vi er så vidt muligt ude hver dag. Her bruger vi meget vores legeplads, men vi prioriterer også ugentlige ture ud af huset med børnene, hvor vi ofte bruger de grønne områder, som vi har i nærheden.

 I Børnehuset Blåkilde har vi meget fokus på børnenes sproglige udvikling, og derfor italesætter vi alt det, vi gør. Dette er med til at give børnene aktive ord og skabe forståelse bag vores handlinger, rutiner og aktiviteter. Vi har blik for barnets deltagelse i og forståelse for de daglige rutiner og aktiviteter, da vi her bemærker, hvor stort barnets aktive ordforråd og sprogforståelse er.

I vores Børnehus har vi desuden fokus på børnenes sansemæssige og motoriske udvikling samt selvhjulpenhed. Forskning i børns læring og deres parathed til at modtage læring, når de kommer i skole fortæller, at det er vigtigt, at børnene er motorisk velstimulerede.

Vi lægger desuden vægt på at have en struktureret hverdag med fastlagte aktiviteter, som er tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau. På denne måde får vi tilgodeset alle børn og deres individuelle behov.

På vores intranet Aula er det muligt at følge med i de enkelte stuers hverdag og aktiviteter.

Mere om Blåkilde

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg