Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

I Børnehuset Blåkilde vægter vi forældresamarbejdet højt. Som forældre er I vores vigtigst samarbejdspartner i det daglige i forhold til jeres barns trivsel og udvikling.

  • Vi ønsker, at I som forældre er trygge fra starten og kan komme og snakke med os, hvis der er noget, I undrer jer over eller har spørgsmål til.
  • Vi ønsker også en gensidig åbenhed, kontakt og dialog, hvor vores fælles udgangspunkt er det samme - nemlig at jeres barn trives og har det godt.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg